Arbeidsrecht

Einde nul-urencontracten door WWZ?

Werken op basis van een nul-urencontract -waarbij alleen de feitelijk gewerkte uren betaald worden- mag nog maximaal zes maanden. Hiermee lijkt het thans al bestaande artikel 7:610 b BW (rechtsvermoeden omvang arbeid) meer effect te krijgen. Na die zes maanden ontstaat er recht op loon op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren. De periode van zes maanden kan alleen nog bij cao worden verlengd als er sprake is van “incidentele werkzaamheden zonder vaste omvang”. In […]

Wwz-proof per 1 januari 2015?

De nieuwe Wet werk en zekerheid brengt veel veranderingen met zich mee. Het eerste deel gaat in per 1 januari 2015. Het andere of tweede deel per 1 juli 2015. Zaak dus om arbeidscontracten te controleren en daar op aan te passen. In vogelvlucht de wijzigingen per 1 januari 2015 op een rijtje. geen proeftijd meer mogelijk bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter; in principe geen concurrentie- of relatiebeding meer mogelijk in […]

Zicht op Wet Werk en Zekerheid

Dinsdag 2 december 2014 mocht ik voor het Kennisnetwerk Steenwijkerland, in samenwerking met het UWV, ondernemers uit de regio bijpraten over de vele wijzigingen die het arbeidsrecht per 1 januari en 1 juli 2015 met zich meebrengt als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid. Hoe helder dat zicht op die wet is….? Nog niet vlijmscherp door de (vele) reparatiewetgeving die nog moet volgen of verdere concretisering via ministeriële regelingen. Ik zal daarom regelmatig nieuws over dit […]

Bijpraten over Wet Werk en Zekerheid

Er komt de laatste tijd veel in de media voorbij over de Wet Werk en Zekerheid. Vanaf 1 januari 2015 zullen de eerste wijzigingen van kracht zijn. Laat u op dinsdag 2 december 2014 vanaf 16.00 uur  door Wilma Bouma (Bouma Advocatuur) en Humphrey Becks (UWV) in Steenwijk bijpraten over de wijzigingen die op stapel staan, zodat u arbeidsrechtelijk goed voorbereid 2015 ingaat. Kijk voor meer informatie en aanmelding www.kennisnetwerksteenwijkerland.nl.