Einde nul-urencontracten door WWZ?

Einde nul-urencontracten door WWZ?

Werken op basis van een nul-urencontract -waarbij alleen de feitelijk gewerkte uren betaald worden- mag nog maximaal zes maanden. Hiermee lijkt het thans al bestaande artikel 7:610 b BW (rechtsvermoeden omvang arbeid) meer effect te krijgen.

Na die zes maanden ontstaat er recht op loon op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren. De periode van zes maanden kan alleen nog bij cao worden verlengd als er sprake is van “incidentele werkzaamheden zonder vaste omvang”.

In de uitzendsector mag de periode van zes maanden worden verlengd tot 78 “gewerkte weken”. Afwijkende cao-regelingen kunnen echter tot uiterlijk 1 juli 2016 van kracht blijven.