Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhouding tussen twee partijen, ondernemers, particulieren of overheid. Hierbij kan het gaan om een verhouding die voortvloeit uit een gesloten overeenkomst of een overeenkomst die voortvloeit uit de wet (bijvoorbeeld de schadevergoeding uit een onrechtmatige daad).
Als één van de partijen zijn verplichting niet nakomt ontstaat een probleem. Ik kan je daarbij helpen. Maar misschien nog beter…voor het sluiten van de overeenkomst meekijken en adviseren.