Tag Archives: advocaat

Een brief aan de rechter met lef geschreven

Straatmagazine Noord Nederland De Riepe juni 2018

De telefoon ging en ik nam op. `Dag Wilma, je spreekt met Joost!` Joost… Welke Joost dacht ik even. Ik bleek rechter Joost Jansen aan de lijn te hebben. In de rechtbank sprak ik hem -tijdens een zitting-  altijd aan met Edelachtbare Heer of meneer de rechter, en nu meldde hij zich zomaar aan de telefoon als Joost.  Nooit eerder had een rechter mij gebeld. Was er wat aan de hand? Eén van mijn laatste […]

Advocaat is bruggenbouwer

Columnist Wilma Bouma De Riepe straatmagazine Noord-Nederland

Het eerste wat opvalt als we haar kantoor in Steenwijk binnenlopen is de toga in de hoek. Wilma Bouma (43) is advocate in Steenwijk, gespecialiseerd in Arbeids-, Verbintenissen- en Familierecht. Al bijna 20 jaar weet zij zich als vrouwelijke advocaat makkelijk staande te houden in een over het algemeen door mannen overheerste wereld. Daarnaast schrijft zij regelmatig de column ‘Recht en Krom’ in ‘Straatkrant De Riepe’. Tijdens ons gesprek zit ze op het puntje van […]

Dankbaar

Straatmagazine Nord-Nederland De Riepe dec 2017

Tijdens een ontbijtbijeenkomst van bedrijven, sociale dienst en uitkeringsgerechtigden zag ik Johan binnenkomen. Een map onder de arm en ietwat verlegen om zich heen kijkend, schoof hij zo onopvallend mogelijk ergens aan tafel en begon zonder ook maar iets te zeggen aan zijn ontbijt. We gingen deze ochtend speeddaten en ik kwam bij Johan aan tafel te zitten. Naast Johan zaten er nog een aantal langdurig werklozen en ondernemers aan tafel. Iedereen mocht iets over […]

Einde nul-urencontracten door WWZ?

Werken op basis van een nul-urencontract -waarbij alleen de feitelijk gewerkte uren betaald worden- mag nog maximaal zes maanden. Hiermee lijkt het thans al bestaande artikel 7:610 b BW (rechtsvermoeden omvang arbeid) meer effect te krijgen. Na die zes maanden ontstaat er recht op loon op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren. De periode van zes maanden kan alleen nog bij cao worden verlengd als er sprake is van “incidentele werkzaamheden zonder vaste omvang”. In […]

Waarom toch die zwarte jurk?

Is een veelgehoorde vraag als mensen bij mij op kantoor komen. Want ja…in de hoek van mijn spreekkamer hangt die zwarte jurk met dat witte sjaaltje (bef). Ook wel toga. Advocaten, rechters, officieren van justitie en griffiers dragen in de rechtszaal -tijdens de zitting- ieder een toga met witte bef. In eerste instantie lijken de toga’s allemaal gelijk. Lang en zwart. Qua model en kleur zijn ze wel gelijk, maar toch zijn er kleine verschillen in uitvoering die […]

Op de grens tussen 2014 en 2015!

Sinterklaas (met de bijbehorende discussie)  is weer terug naar Spanje. Nu  op naar  de feestdagen 2014 en dus de laatste (werk)weken van 2014. Ik wens iedereen vanaf deze plaats succes met de laatste loodjes in 2014. Vervolgens voor een ieder fijne feestdagen en een voorspoedig 2015 toegewenst. In het kader van bereikbaarheid is het goed om te weten dat ondergetekende in de periode van 23 december 2014 tot en met 2 januari 2015 een paar versnellingen […]

Wwz-proof per 1 januari 2015?

De nieuwe Wet werk en zekerheid brengt veel veranderingen met zich mee. Het eerste deel gaat in per 1 januari 2015. Het andere of tweede deel per 1 juli 2015. Zaak dus om arbeidscontracten te controleren en daar op aan te passen. In vogelvlucht de wijzigingen per 1 januari 2015 op een rijtje. geen proeftijd meer mogelijk bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter; in principe geen concurrentie- of relatiebeding meer mogelijk in […]

Nieuwe website

De nieuwe website van Bouma Advocatuur. Een website die u, de bezoeker, informeert over de diensten die Bouma Advocatuur kan bieden, maar ook laat zien welke kennis in huis is.